Przyszli kierowcy z Bartoszyc


12 kwietnia 2018

Większość pracodawców oczekuje, iż osoba wchodząca na rynek pracy, obok odpowiedniego, dostosowanego do stanowiska wykształcenia, będzie posiadała określony zestaw umiejętności. Bardzo ważną zaletą przyszłego pracownika jest posiadanie prawa jazdy. Nawet jeśli dany zawód nie będzie wymagał umiejętności kierowania autem, to sam fakt dysponowania dokumentem potwierdzającym tę umiejętność świadczy o zaradności i chęci podnoszenia kwalifikacji, co jest zawsze mile widziane na rynku pracy. Mając tego świadomość 11 kwietnia br. pięcioro uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bartoszycach zakończyło teoretyczną część kursu prawa jazdy kat. „B”.

Podczas trwających pięć dni zajęć teoretycznych młodzież poznała przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, zasady porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, techniki kierowania pojazdem oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przed młodzieżą jeszcze zajęcia praktyczne, które przygotują do sprawnej obsługi pojazdu, kierowania pojazdem, umiejętnego wykonywania podstawowych manewrów, a także jazdy w różnych warunkach atmosferycznych w mieście i poza miastem.

„Bardzo się cieszę, że mam możliwość zdobycia prawa jazdy. Nowe umiejętności z pewnością wpłyną na znalezienie zatrudnienia zgodnego z moimi zainteresowaniami. Chciałbym w przyszłości zostać zawodowym kierowcą, a kurs daje mi tą szansę.” – mówi Mateusz, uczestnik projektu.

Kolejnym etapem projektu będą warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty oraz 3 miesięczne staże zawodowe. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a w ich trakcie uczestnicy pozostają pod stała opieką specjalistów tutejszej jednostki, którzy dodatkową motywują ich i wspierają w działaniach.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych