Aktywna młodzież – aktywny Elbląg


13 czerwca 2018

Ruszyły kursy zawodowe w Elblągu realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.  Młodzi ludzie zdobywają wiedzę i umiejętności w zawodach: kierowca kat. D, sprzedawca-fakturzysta-magazynier, spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi oraz metodą TIG i MAG. W wyborze szkoleń pomógł doradca zawodowy, który określił predyspozycje zawodowe młodych ludzi oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.

Wcześniej młodzież uczestniczyła w warsztatach w zakresie kreowania wizerunku. Zajęcia miały na celu uświadomienie młodzieży, że jej wizerunek oraz autoprezentacja często mają wpływ na ocenę ich kompetencji. Uczestnicy podczas warsztatów poznali podstawowe zasady dress code’u, sztuki makijażu oraz fryzury. Uczyli się także mowy ciała w kształtowaniu własnego wizerunku, aby móc profesjonalnie zaprezentować się w kontaktach zawodowych. Ponadto uczestnicy wraz ze stylistą wybrali i zakupili odpowiednie zestawy odzieżowe, w których niebawem będą mogli zaprezentować się przyszłemu pracodawcy. Oprócz tego warsztaty zakończyły się wizytą w salonie fryzjerskim i, w przypadku pań, wykonaniem profesjonalnego makijażu.

Uczestnicy projektu czekają na zakończenie aktualnego wsparcia i rozpoczęcie nowego jakim będzie staż zawodowy u lokalnych pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych