Bądź aktywny latem z OHP


12 czerwca 2018

11 czerwca br. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Iławie przeprowadził pogadankę w ramach przedsięwzięcia „Akcja Lato OHP”, której uczestnikami byli uczniowie gimnazjum.

Zmiany na rynku technologii, konsumencki styl życia, otwarcie europejskich rynków pracy – to czynniki, które kształtują obecną sytuację na rynku pracy i utrudniają młodym ludziom podjęcie decyzji związanej z wyborem szkoły ponadgimnazjanej oraz zawodu. Mając świadomość wagi i znaczenia planowania własnej przyszłości edukacyjnej i zawodowej, młodzież chętnie wzięła udział w dyskusji na temat aktywności młodych osób na rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, praw i obowiązków młodego pracownika, warunków zatrudnienia, a także korzyści wynikających z podejmowania wakacyjnej pracy.

Spotkanie było również doskonałą okazją do doskonalenia umiejętności poprawnego redagowania dokumentów aplikacyjnych, niezbędnych w procesie rekrutacji.