Bezpieczne wakacje z pracą


14 maja 2018

14 maja br. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług pośrednik pracy/asystent EURES CEiPM OHP w Elblągu oraz doradca zawodowy MCIZ OHP w Elblągu przeprowadzili warsztaty dotyczące zasad bezpiecznego podejmowania zatrudnienia, jednocześnie motywując młodzież do realizacji postawionych sobie celów.

Podczas warsztatów uczestnicy poznali formy zatrudnienia oraz podstawowe przepisy dotyczące podpisywania umów zatrudnieniowych zarówno w kraju jak i zagranicą. Ponadto, w ramach spotkania młodzież przygotowywała się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz doskonaliła umiejętność poprawnego redagowania dokumentów aplikacyjnych, niezbędnych w procesie rekrutacji. Doradca zawodowy omówił również podstawowe i najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu CV i listu motywacyjnego. Spotkanie było znakomitą okazją do promocji usług rynku pracy oferowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy. Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe organizowane w jednostkach OHP.

Warsztaty odbyły się w ramach Akcji Lato, a także programu autorskiego „Motywowanie siebie, czyli jak przywracać w sobie chęć do działania”.