Biskupieckie Targi Pracy i Edukacji


11 czerwca 2018

6 czerwca br. w Miejskiej Hali Sportowej w Biskupcu odbyły się Biskupieckie Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami inicjatywy było Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Biskupcu, Urząd Miejski w Biskupcu, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkół w Biskupcu. Głównym celem wydarzenia było zapoznanie mieszkańców powiatu biskupieckiego z propozycjami lokalnych instytucji wspomagających integrację z lokalnym rynkiem pracy, ofertami pracy w regionie i za granicą oraz umożliwienie młodzieży bezpośrednich konsultacji ze specjalistami rynku pracy.

Uroczystego otwarcia Targów dokonali: Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak, Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Marek Obrębski, Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego Krystyna Dudzińska oraz Dyrektor Zespołu Szkól w Biskupcu Krzysztof Janczara.

Biskupieckie Targi Pracy i Edukacji to impreza cykliczna, ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Na zainteresowanych czekało ponad 40 stoisk wystawienniczych, w tym: szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych, placówek edukacyjnych, pracodawców oraz instytucji rynku pracy. Pracodawcy oferowali miejsca pracy w służbie mundurowej, gastronomii, handlu, budownictwie, produkcji, opiece, pracy biurowej i usługach. Ponadto młodzież uczestnicząca w Targach miała możliwość zapoznania się z ofertą kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego oraz ofertą pozaedukacyjnych form rozwoju zdolności i zainteresowań, których znajomość stanowi niezbędny element do świadomego zaplanowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy wydarzenia licznie odwiedzający stoiska Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie korzystali z konsultacji z pośrednikiem pracy oraz doradcą zawodowym MCK. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również oferta kursów i szkoleń zawodowych. Młodzież zadawała pytania dotyczące możliwości udziału w projektach wdrażanych przez Ochotnicze Hufce Pracy. Organizatorzy przygotowali także seminarium pn. „Młodzież na rynku pracy” oraz warsztaty udzielania pierwszej pomocy.

Wysoka frekwencja odwiedzających tegoroczne Targi świadczy o tym, iż z roku na rok przedsięwzięcie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Bezpośredni kontakt z pracodawcą umożliwił osobom poszukującym pracy złożenie CV i umówienie się na wstępne rozmowy kwalifikacyjne. Targi to nie tylko prezentacja firm i ich ofert pracy, ale przede wszystkim ukazanie nowych perspektyw i wsparcie rozwoju kariery. To także okazja do spotkań przedstawicieli lokalnych władz i instytucji. Tegoroczne Targi zdecydowanie uważamy za udane i liczymy, że w przyszłym roku uda nam się zorganizować równie atrakcyjne wydarzenie. Raz jeszcze dziękujemy naszym współorganizatorom, wszystkim wystawcom i uczestnikom.

Patronat honorowy nad targami objęli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak oraz Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. Patronat medialny sprawowali: Polskie Rado Olsztyn, Gazeta Olsztyńska.