Przełamują bariery językowe


13 marca 2018

9 marca br. 12-osobowa grupa uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Iławy zakończyła kurs języka angielskiego.

Kurs językowy jest jedną z form nieobligatoryjnych zajęć w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Kursanci nabywają umiejętność komunikowania się w języku obcym, a tym samym przełamują bariery językowe. W dobie XXI wieku umiejętność porozumiewania się w języku obcym jest jedną z kluczowych kompetencji pożądanych na rynku pracy. Poziom kursu języka angielskiego został dostosowany do dotychczasowych umiejętności uczestników.

Dzięki ciekawej formie zajęć młodzież aktywnie uczestniczyła w kolejnych ćwiczeniach. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikaty zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, na poziomie co najmniej A1.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych