Czas na wojsko


13 marca 2018

Od 28 lutego br. specjaliści Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Szczytnie prezentują komplementarne usługi rynku pracy świadczone na rzecz młodzieży w ramach tegorocznej kwalifikacji wojskowej, która odbywa się w lokalu Warsztatów Zawodowych Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie. Spotkania potrwają do 26 marca br. i obejmą pełnoletnią młodzież powiatu szczycieńskiego.

W czasie spotkań z młodzieżą, specjaliści ds. rynku pracy promują działalność jednostki działającej na terenie powiatu szczycieńskiego, a także kursy, szkolenia oraz programy i projekty rynku pracy realizowane przez OHP. Zebrana młodzież może również skorzystać z bezpłatnych usług z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.