Czekamy na Was!


3 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy na Targi Edukacji i Pracy w Kętrzynie, które odbędą się 9 kwietnia br. w godz. 10°°- 12°° w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej przy ul. Wojska Polskiego. Wydarzenie organizują wspólnie Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kętrzynie i Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie.

Inicjatywa skierowana jest do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, absolwentów oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Targi do doskonała okazja do zapoznania się z propozycją edukacyjną i zatrudnieniową lokalnego rynku pracy. W programie wydarzenia organizatorzy zaplanowali m.in.: prezentację oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych, prezentację ofert pracy w regionie i za granicą oraz ofertę lokalnych instytucji wspomagających integrację z rynkiem pracy. Osoby poszukujące pracy będą mogły zapoznać się z propozycjami zatrudnienia w m.in. tj. przemyśle, produkcji, handlu, gastronomii, opiece, rolnictwie, służbach mundurowych itp. Natomiast młodzież zainteresowana uzyskaniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy będzie mogła poznać ofertę bezpłatnych kursów zawodowych, nawiązać kontakty z pracodawcami oraz skorzystać z konsultacji z psychologiem, doradcami zawodowych, doradcami EURES. Specjaliści rynku pracy m.in. podpowiedzą jak przygotować dokumenty aplikacyjne, zbadają kompetencje zawodowe itp. Młodzież, osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz zainteresowani pracodawcy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące poszczególnych form wsparcia udzielanych przez OHP i Publiczne Służby Zatrudnienia.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, Burmistrz Miasta Kętrzyn Pan Henryk Niedziółka oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki.