Droga do kariery


29 sierpnia 2019

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie dziesięciu śmiałków rozpoczęło kurs zawodowy „Operator wózka jezdniowego”.

Młodzież w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych poznaje zasady i organizację pracy operatora wózków jezdniowych, przepisy BHP, zapoznaje się z budową wózków jezdniowych i ich profesjonalną obsługą oraz nabywa umiejętność samodzielnej wymiany butli gazowej. Zajęcia realizowane są w Olsztynie w dostosowanych do tego celu salach wykładowych i odpowiednio przygotowanym placu manewrowym.

Aby dobrze przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej z przyszłym pracodawcą, uczestnicy wzięli udział w warsztatach efektywnego poruszania się po rynku pracy, prowadzonych przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy. Podczas zajęć młodzi ludzie poznali aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, źródła informacji o ofertach pracy, konstrukcje ogłoszeń prasowych, nabyli umiejętność redagowania dokumentów aplikacyjnych oraz zapoznali się z przebiegiem typowej rozmowy kwalifikacyjnej.

Zawód operatora wózków jezdniowych wbrew pozorom jest profesją trudną i wymagającą od pracownika koncentracji, elastyczności i zaangażowania. Zdobyte przez uczestników kompetencje zawodowe znacznie zwiększą szanse na uzyskanie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Kurs realizowany jest w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.