Elastyczne formy zatrudnienia


Zanim staniesz twarzą w twarz z pracodawcą, warto, abyś zapoznał się z różnymi formami zatrudnienia obecnymi na rynku pracy. Dlaczego? Przede wszystkim po to, by być bardziej świadomym rozmaitych możliwości zastosowania elastycznych form czasu pracy.

Dynamiczny rozwój gospodarki spowodował, że powstały elastyczne formy zatrudnienia, czyli nowe rozwiązania dla czasu i miejsca pracy.

W tradycyjnym modelu zatrudnienia, typowy stosunek pracy między pracodawcą a pracownikiem opiera się przede wszystkim na przestrzeganiu stałych godzin pracy, wykonywaniu jej w określonym miejscu, zazwyczaj w siedzibie pracodawcy.

Praca wcale nie musi być w siedzibie pracodawcy

Stwarzają one pracownikowi szansę na większą niezależność oraz samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań. To właśnie wykonanie określonych zadań staje się podstawowym wymaganiem ze strony pracodawcy w stosunku do pracownika. Na drugi plan schodzą określone godziny pracy i miejsce jej wykonywania. Pracę możesz wykonać w innym miejscu niż siedziba pracodawcy. Możesz pracować np. w domu. W przypadku elastycznych form pracy, wykonywanie jej może przebiegać w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jest wiele form prawnych, które pozwalają zawrzeć umowę z wykorzystaniem elastycznych form zatrudnienia np. ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, zadaniowy czas pracy, czy praca na wezwanie.

 

Warto wiedzieć o możliwości zastosowania takich rozwiązań, które pozwalają łączyć pracę zawodową np. z kontynuowaniem nauki.

Więcej informacji znajdziesz na  www.zielonalinia.gov.pl. 

Autor: Magdalena Jaszak- doradca zawodowy, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bartoszycach

Źródła:

Elastyczne Formy Zatrudnienia, Informator, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2016, str. 5-7, 33.
Warsztat Pracy, Podręcznik programowy cz. 2, str.165-167.
Szukam Pracy, Program szkolenia w klubie pracy, str. 334, sesja 8.