Finał w Pasłęku


16 maja 2018

Laureaci wojewódzkich etapów ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategoriach stolarz i BHP z elementami prawa pracy, spotkali się dziś w Pasłęku, gdzie rozpoczęli finałowe zmagania.

Do rywalizacji w dniach od 14 do 17 maja przystąpiły reprezentacje wojewódzkich komend OHP oraz centrów kształcenia i wychowania z całej Polski. Uczestników i kadrę OHP przywitali w Pasłęku zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik, jego zastępca Paweł Kowszyński oraz kierownik Ośrodka Tomasz Cybulski. 

Podczas uroczystego otwarcia zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha mówiła o historii i tradycji cechu stolarskiego podkreślając znaczenie praktycznych umiejętności zawodowych i możliwość ich weryfikacji w trakcie zmagań konkursowych. Z kolei Wojewódzki Komendant Dariusz Rudnik zachęcał młodzież i kadrę do poznania walorów turystycznych regionu.

Najpierw młodzież sprawdziła swoją wiedzę z zakresu BHP z elementami prawa pracy. W tym samym czasie młodzi stolarze rozpoczęli realizację zadań praktycznych. W przerwie pomiędzy zadaniami konkursowymi uczestnicy oraz kadra wzięli udział w szkoleniu z pierwszej pomocy zorganizowanym przez ratowników z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, wycieczce do parku ekologicznego w Pasłęku i ognisku integracyjnym. Ostatnim etapem był test sprawdzający wiedzę teoretyczną stolarzy. Dla uczestników OHP przygotowano też dodatkową atrakcję, którą będzie wycieczka nad morze do Kątów Rybackich, Muzeum Zalewu Wiślanego i zwiedzanie elbląskiej starówki.

Konkurs zakończy się uroczystym podsumowaniem, na które zaproszono m.in. Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Kuratora Oświaty w Olsztynie, Okręgowego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie, prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, przedstawicieli władz samorządowych oraz dyrektorów pasłęckich szkół. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody ufundowane przez Komendę Główną OHP. Specjalną nagrodę dla uczestnika, który otrzyma największa liczbę punktów w teście wiedzy o BHP z elementami prawa pracy ufundował Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.

Honorowy patronat nad realizacją przedsięwzięcia objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, zaś patronat medialny sprawuje Polskie Radio Olsztyn.