Giełda pracy w Elblągu


8 lutego 2018

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodzieży poszukującej zatrudnienia Młodzieżowe Biuro Pracy w Elblągu zorganizowało 7 lutego br. giełdę pracy.

Przedsięwzięcie skierowane było do młodzieży bezrobotnej oraz poszukującej pracy. Współorganizatorem inicjatywy była firma Progress z siedzibą w Tczewie, która ogłosiła nabór na stanowisko montera instalacji. Podczas spotkania pracodawca przekazał informację o warunkach zatrudnienia tj. wynagrodzenie, miejsce pracy oraz rodzaj zawartej z pracownikiem umowy. Zwrócił również uwagę na to, iż potencjalny kandydat aplikujący na stanowisko montera instalacji powinien posiadać odpowiednie predyspozycje oraz umiejętności. Do stawianych przez pracodawcę wymagań należały m.in.: odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy oraz kwalifikacje formalne tj. prawo jazdy kat. B.  Młodzi ludzie chętnie korzystali z możliwości bezpośredniej i indywidualnej rozmowy z pracodawcą, prezentując przy tym swoją kandydaturę.

Giełda pracy cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników oraz stworzyła doskonałą okazję do autoprezentacji w praktyce.