Ginące zawody w Pasłęku


20 grudnia 2017

Wszechobecna automatyzacja, dynamiczny rozwój i postęp technologiczny, otwarcie się na globalne rynki produkcji bez wątpienia przyczyniły się do zmian na rynku pracy. Zawody, które niegdyś cieszyły się uznaniem, powoli zaczęły stawać się zbędne. Obecnie jednak niektóre z nich przeżywają swoisty renesans. Powracająca moda na umiejętności rzemieślnicze oraz ekologiczny styl życia sprawiają, że przedstawiciele tzw. zawodów ginących są coraz częściej poszukiwani na rynku pracy. Tradycja wykonywania, dbałość o szczegóły, urok procesu produkcji, ale również piękno produktu już wykonanego stają się marką, w której kierunku spogląda coraz więcej konsumentów.

Mając na uwadze wzrost zainteresowania tradycyjnym rzemiosłem Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pasłęku zorganizował kolejne szkolenie w zakresie zawodów ginących w zawodzie brukarza. Przedsięwzięcie jest szansą dla młodych ludzi na zdobycie doświadczenia w deficytowym i poszukiwanym w naszym regionie zawodzie. Uczestnictwo w kursie umożliwia rozwinięcie zainteresowań oraz zdobycie nietypowych kwalifikacji, cieszących się coraz większym zainteresowaniem na rynku pracy.

Warsztaty poprowadził instruktor praktycznej nauki zawodu Eugeniusz Kiwit. Kurs zostanie zakończony egzaminem państwowym, przeprowadzonym przez egzaminatorów OKE w Łomży, podczas którego zostaną sprawdzone nabyte umiejętności w układaniu kostki brukowej. Zdobyta wiedza i kwalifikacje zwiększą szansę uczestników OSiW w Pasłęku na znalezienie zatrudnienia w zawodzie pokrewnym do wyuczonego.