Gwarancje dla młodzieży


Gwarancje dla młodzieży to inicjatywa europejska, która stanowi skierowany przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Ochotnicze Hufce Pracy od wiosny 2014 r. są jednym z głównych realizatorów Gwarancji dla młodzieży.

Z usług oferowanych przez OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży mogą skorzystać młodzi ludzie w wieku 15-24 lata, którzy nie są zatrudnieni oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET – not in employment, education or training).
Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych), w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem.

Nie przegap szansy, aby odmienić swoje zawodowe życie!Trwa rekrutacja do projektu ?Od szkolenia do zatrudnienia – YEI?. Wypełnij formularz https://goo.gl/HNWzEs lub zgłoś się do jednostki OHP w twojej okolicy! Więcej informacji na http://warminsko-mazurska.ohp.pl/od-szkolenia-do-zatrudnienia/ i pod numerem infolinii 19524.Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych#OHP #WarmiaMazury #Dokariery #TelewizjaKopernik #Odszkoleniadozatrudnienia #kwalifikacje #praca

Opublikowany przez OHP Warmia Mazury na 25 października 2017

 

Obecnie Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP, jak i inne jednostki OHP w kraju, realizuje  projekt  na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  (YEI – Youth Employment Initiative) skierowany do ww. grupy osób „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” oraz „Stawiam na przyszłość”.