II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań


16 maja 2018

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie oraz organizatorzy zapraszają na II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań 2018, które odbędą się 8 czerwca 2018 roku w Olsztynie na terenie Centrum Szkoleń Budowlanych W-M ZDZ przy ulicy Lubelskiej 33C w Olsztynie.

Głównym celem Mistrzostw jest zwrócenie uwagi na niebezpieczny i odpowiedzialny zawód montera rusztowań oraz prezentacja różnego typu rusztowań, sprzętu BHP w pracy na wysokości, integracja branży rusztowaniowej, edukacja i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy na budowie wśród młodzieży szkół technicznych i w środowisku zawodowym: pracodawców, kierowników, inspektorów i pracowników. Z pewnością II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań będą największym wydarzeniem tego typu w Polsce.

Zapraszamy do udziału młodzież szkół technicznych i zawodowych, nauczycieli oraz producentów i monterów rusztowań, producentów sprzętu BHP, sprzętu elektrycznego i budowlanego, właścicieli firm budowlanych, inspektorów, kierowników, pracowników i przedstawicieli branży budowlanej.

W programie wydarzenia organizatorzy zaplanowali liczne seminaria, konkursy oraz pokazy m.in. przeciążenia nośności pomostów, wytrzymałości kotew na wyrywanie, ewakuacji osoby poszkodowanej na rusztowaniu. Organizatorzy gwarantują niezapomniane emocje podczas rywalizacji monterów rusztowań. Hitem tej edycji będzie pokaz kontrolowanej katastrofy rusztowania. Młodzież oraz zainteresowani pracodawcy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje, dotyczące poszczególnych form wsparcia udzielanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie.
Organizatorem Mistrzostw są: Firma Rusztowania JURGO, Centrum Szkoleń Budowlanych W-M ZDZ z Olsztyna oraz światowy lider w produkcji rusztowań i szalunków firma PERI.

Honorowy Patronat nad II Mistrzostwami w Bezpiecznym Montażu Rusztowań 2018 objęli: PIP, UDT, IMBiGS i UWM w Olsztynie. Miesięcznik „Promotor BHP” objął wydarzenie patronatem medialnym.

Więcej informacji na temat wydarzenia można uzyskać na stronie internetowej: www.bmrmistrzostwa.pl