Inwestują w przyszłość


9 lutego 2018

7 lutego br. grupa uczestników OHP, biorąca udział w projekcie „Inwestycja w przyszłość – Gwarancją Sukcesu”, realizowanym przez Hufiec Pracy w Ostródzie, wzięła udział w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym z ostródzkiego Młodzieżowego Centrum Kariery.

Celem 6-godzinnych warsztatów było przygotowanie młodzieży kształcącej się w zawodzie kucharz do odbycia stażu w Hiszpanii. Podczas zajęć omówiono zasady poruszania się po regionalnym i europejskim rynku pracy, zapoznano młodzież z metodami aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz prawidłową adaptacją zawodową w warunkach kultury śródziemnomorskiej. Podczas kolejnych, indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym młodzież będzie przygotowywała Europass CV i listy motywacyjne, które umożliwią przyszłym stażystom przedstawienie swoich umiejętności i kwalifikacji w jasny i efektywny sposób, czytelny dla pracodawców w całej Unii Europejskiej.

Przyszli stażyści dzięki otrzymanym informacjom będą odpowiednio przygotowani na spotkania z hiszpańskimi pracodawcami oraz nabiorą pewności siebie przed wyjazdem na drugi koniec Europy.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+