Inwestują w przyszłość


21 grudnia 2017

Podopieczni Hufca Pracy w Ostródzie rozpoczęli zajęcia w ramach projektu „Inwestycja w Przyszłość – gwarancją sukcesu”.

W projekcie weźmie udział 9 uczestników, uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w obszarze zawodowym kucharz. Celem projektu jest stworzenie szans na podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży, ułatwiających w przyszłości zatrudnienie na regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Podstawowym założeniem projektu jest odbycie przez uczestników trzytygodniowego stażu zawodowego w Hiszpanii w Sevilli w terminie od 15 kwietnia do 4 maja 2018 roku. Przed wyjazdem na staż młodzież będzie uczestniczyć w liczącym 100 godz. przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym, mającym zniwelować dotychczasowe bariery oraz pozwolić uczestnikom na jak najefektywniejsze wykorzystanie potencjału, jaki daje zagraniczny staż zawodowy.

13 grudnia br. uczestnicy rozpoczęli kurs z j. hiszpańskiego, który będzie obejmował 70 godzin. Jego podstawowym założeniem będzie umożliwienie młodzieży swobodnej komunikacji w czasie pobytu w Hiszpanii. Główny nacisk zostanie położony na naukę słownictwa branżowego oraz zwrotów i wyrażeń niezbędnych w sytuacjach codziennych.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+