Jak podnieść poczucie własnej wartości?


7 marca 2018

6 marca br. specjalistki z Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Biskupcu przeprowadziły zajęcia z młodzieżą Zespołu Szkół w Kobułtach.

Celem zajęć było podniesienie samooceny młodych ludzi oraz pomoc w planowaniu przyszłej ścieżki edukacyjnej. Rozpoczynając zajęcia prowadząca uświadomiła młodzieży, jak ważne jest dostrzeganie oraz świadomość swoich mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby oraz uczenia się tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. Spotkanie stworzyło okazję do budowania poczucia własnej wartości uczniów, przezwyciężania nieśmiałości, ale również do odreagowania napięć emocjonalnych i  kształtowania inteligencji emocjonalnej – radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Na koniec zajęć młodzież uzyskała informacje o komplementarnych usługach rynku pracy świadczonych przez MCK OHP w Biskupcu. Uczniowie wyrazili chęć kontynuacji spotkań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym MCK OHP w Biskupcu.