Jak zostać maszynistą?


Do niedawna kolej była w naszym kraju w odwrocie. Mało kto decydował się na naukę zawodów związanych z branżą, zamykano szkoły i klasy kolejowe. Obecnie obserwujemy wielki powrót kolejnictwa, a wiodące spółki na polskich torach już dziś mają problem z zatrudnieniem maszynistów. Starsi stażem pracownicy powoli odchodzą na emerytury, brak jest kandydatów do ich zastąpienia. Może warto w tej sytuacji związać swoją przyszłość z koleją? Jaką drogę należy przejść, aby zasiąść w kabinie maszynisty?

Kto może zostać maszynistą?
Żeby rozpocząć prace maszynisty niezbędne jest zdobycie dwóch dokumentów uprawniających do prowadzenia lokomotyw. Są to licencja i świadectwo maszynisty. Łączny czas ich zdobycia to około dwóch lat. Dodatkowo spełniać musimy warunki określone w polskim prawie. Należy mieć ukończone 20 lat, posiadać co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe i nie być karanym za przestępstwa umyślne. Co istotne należy także cieszyć się dobrym zdrowiem. Tu wymagania są bardzo wyśrubowane, w końcu osoba prowadząca pojazd o masie kilkudziesięciu, czy wręcz kilkuset ton powinna być w pełni sprawna. Od właściwej i szybkiej reakcji maszynisty zależeć może ludzkie zdrowie i życie. Szczególną uwagę przykłada się do badania wzorku, słuchu, predyspozycji psychicznych oraz braku problemów kardiologicznych i neurologicznych.

Jak zacząć?
Na początek należy przystąpić do trwającego 297 godzin kwalifikacyjnego kursu zawodowego na licencję maszynisty. Zakończony jest on egzaminem państwowym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się ?kolejowe prawo jazdy?. Koszt kursu to około 5 tysięcy złotych. Często jednak istnieje możliwość dofinansowania jego kosztów ze środków Powiatowych Urzędów Pracy, bądź spółek kolejowych poszukujących pracowników. Prowadzą one regularną rekrutację oferując możliwość darmowego szkolenia w zamian za podpisanie zobowiązania do pracy u nich przez wskazany okres.
Mam licencję maszynisty i co dalej?
Sama licencja maszynisty nie wystarczy do samodzielnego prowadzenia pociągów. Do tego potrzebne jest świadectwo maszynisty, które zdobyć można jedynie podejmując pracę w jednej ze spółek kolejowych na stanowisku pomocnika maszynisty. Na tym etapie oferują one wynagrodzenie w granicach 2000zł netto. Po przejechaniu 1300 godzin od okiem doświadczonego maszynisty można przystąpić do egzaminu i zacząć samodzielne prowadzenie składów. Wtedy możemy liczyć na podwyżkę i pensję w wysokości 2500-3500zł netto, która w kolejnych latach będzie rosnąć wraz z naszym doświadczeniem.

Autor: Michał Komła

Źródło: Urząd transportu kolejowego,
https://www.utk.gov.pl/pl/sekcja/1076,Maszynisci.html