Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu


CEiPM w Elblągu

ul. Junaków 5
82-300 Elbląg
tel. 55 232 68 19
e-mail: 
ceipmelblag@ohp.pl

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu jest ponadpowiatową jednostką OHP realizującą zadania w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, prowadzenia poradnictwa i informacji zawodowej, prowadzenia pośrednictwa pracy, badania i diagnozowania lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie realizowanych zadań.

CEiPM w Elblągu pełni funkcję koordynacyjną względem jednostek podległych, działających w zakresie:

Doradztwa i poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz pośrednictwa pracy: