Kompetencje międzykulturowe


28 października 2019

W ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu przeprowadziło cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych i warsztatów, w których udział wzięła młodzież z elbląskich szkół ponadpodstawowych.

Podczas spotkań specjaliści OHP skoncentrowali się głównie na wyposażeniu młodzieży w zdolność odkrywania własnych kompetencji międzykulturowych. Zmiany na rynku technologii, otwarcie europejskich rynków pracy, emigracja zarobkowa, studia za granicą, kontakt z imigrantami, udział w zagranicznych stażach zawodowych – wszystko to sprawia, że kompetencje międzykulturowe, stają się coraz bardziej pożądane. Ale czym są kompetencje międzykulturowe? To połączenie wiedzy nt. różnic kulturowych i ich wpływu na zachowanie, umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych, jak również tolerancja wobec różnorodności. W ramach zajęć uczestnicy dokonywali charakterystyki poszczególnych kultur, wymieniali się opinii dotyczącymi stereotypów wybranych narodowości oraz omawiali jaki ma to wpływ na osoby poszukujące zatrudnienia na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Ponadto, pośrednicy pracy uczestniczący w spotkaniach przedstawiali młodzieży oferty pracy krótkoterminowej, tym samym zachęcając do zarejestrowania się w Młodzieżowym Biurze Pracy. Natomiast doradca zawodowy podpowiadał uczestnikom w jaki sposób poprawnie zredagować dokumenty aplikacyjne i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.

Przeprowadzone spotkania i warsztaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji i wymieniali się spostrzeżeniami na podstawie własnego doświadczenia.