Konkursy POWER – Wsparcie osób młodych


9 lutego 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłosił konkursy w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na projekty wspierające osoby młode na regionalnym rynku pracy. Pula środków dostępnych w 3 konkursach wynosi 15 mln zł. Nabór wniosków będzie prowadzony od 9 do 19 marca 2018 roku.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursów i załącznikami. Ogłoszenia konkursowe dostępne są pod poniższymi linkami:

Przed rozpoczęciem naboru 23 lutego 2018 roku WUP w Olsztynie zorganizuje spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną założenia konkursów. Spotkanie odbędzie się w Hotelu Kur przy ul. Bałtyckiej 89 w Olsztynie w godzinach 10.00 – 13.00. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej WUP.

Program spotkania:

10.00-10.15 Rejestracja uczestników spotkania

10.15-10.30 Powitanie uczestników, przybliżenie idei ogłoszonych konkursów

10.30-11.15 Prezentacja założeń konkursowych – Poddziałanie 1.2.1 PO WER

11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-11.45 Barometr zawodów (Wydział Polityki Rynku Pracy WUP w Olsztynie)

11.45-12.15 Omówienie najczęściej pojawiających się we wnioskach o dofinansowanie błędów

12.15-13.00 Dyskusja, pytania

 

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. Informacji i Promocji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie: