Kurs wychowawców wypoczynku


Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do wzięcia udziału w kursie wychowawców wypoczynku (dawniej kurs wychowawców kolonii), organizowanego cyklicznie w Olsztynie.

Program kursu jest zgodny z obowiązującymi przepisami to jest art. 92r ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Do wzięcia udziału w kursie zapraszamy osoby w wieku od 18 roku życia, posiadające wykształcenie średnie lub będące w ostatniej klasie szkoły średniej, chcące zdobyć uprawnienia wychowawcy wypoczynku.

Program kursu obejmuje 36 godzin zajęć o następującej tematyce:

  • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
  • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
  • Ruch i rekreacja
  • Turystyka i krajoznawstwo
  • Zajęcia kulturalno-oświatowe
  • Zajęcia praktyczno-techniczne
  • Prace społecznie użyteczne
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku 

Najbliższe terminy: brak terminów w okresie wakacyjnym, osoby zainteresowane prosimy o kontakt przez formularz, istnieje możliwość uruchomienia kolejnej edycji kursu przy zgłoszeniu min. 10 osób

Czas trwania kursu: 36h dydaktycznych

Miejsce: siedziba Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, ul. Artyleryjska 3B w Olsztynie

Forma weekendowa, zajęcia od piątku (rozpoczęcie po godzinie 16) do niedzieli.

Koszt: 150,00 zł

Wypełnij formularz i zapisz się na kurs w wybranym terminie
 oraz wpłać zaliczkę w wysokości 50,00 zł na konto:

 

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Artyleryjska 3B
10-165 Olsztyn

NBP 87 1010 1397 0055 4222 3100 0000

tytuł: imię i nazwisko – kurs wychowawcy wypoczynku

Po otrzymaniu wpłaty skontaktuje się z Państwem specjalista OHP przedstawiając szczegóły dotyczące zajęć. Po wpłacie zaliczki w przypadku rezygnacji z udziału w kursie nie ma możliwości jej zwrotu.

Więcej informacji uzyskać można osobiście w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, ul. Artyleryjska 3B, pok. 113 , bądź telefonicznie pod numerem 89 527 62 03