Kwalifikacja wojskowa w Braniewie


7 marca 2018

Młodzież objęta kwalifikacją wojskową z terenu powiatu braniewskiego do 6 marca br. brała udział w aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP.

Osoby biorące udział w kwalifikacji to przede wszystkim uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, bądź kształcące się na poziomie szkół wyższych oraz osoby bezrobotne, poszukujące pracy, które ukończyły 18 rok życia. Zadaniem doradcy zawodowego było rozbudzanie aktywności zawodowej uczestników kwalifikacji poprzez promocję usług jednostek OHP, w tym Młodzieżowych Centrów Kariery, Ośrodków Szkolenia Zawodowego oraz Młodzieżowych Biur Pracy. Celem nadrzędnym spotkań było przygotowanie młodzieży do umiejętnego poruszania się na dynamicznym rynku pracy, jak również zaakcentowania roli edukacji i pracy jako czynnika wyzwalającego pozytywną motywację życiową oraz poczucia celu i sensu życia.

Uczestnicy zajęć wyrazili chęć udziału w kursach i szkoleniach realizowanych przez OHP i korzystania z usług poradnictwa zawodowego – w formie indywidualnej lub grupowej.