Kwalifikacja wojskowa w Szczytnie


27 lutego 2019

Od 20 lutego br. specjaliści Młodzieżowego Centrum Kariery w Szczytnie prezentują komplementarne usługi rynku pracy świadczone na rzecz młodzieży w ramach tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Spotkania odbywają się w lokalu Warsztatów Zawodowych Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie i potrwają do 22 marca br.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie aktywności zawodowej uczestników kwalifikacji wojskowej poprzez zachęcanie do korzystania z szerokiego wachlarza usług oferowanych przez OHP. Podczas spotkań osoby zainteresowanie rozwojem zawodowym mają możliwość uzyskania ofert pracy, zapisania się na kurs zawodowy lub też na zajęcia warsztatowe i indywidualne porady z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego.