Młodzieżowa Grupa Wsparcia


9 lipca 2019

3 lipca br. podsumowano działalność Młodzieżowej Grupy Wsparcia funkcjonującej przy Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Mrągowie.

Głównym celem działania MGW była wzajemna pomoc młodych ludzi w rozwiązywaniu problemów społecznych, rówieśniczych i edukacyjnych, przy wsparciu pośrednika pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Mrągowie. Jednocześnie zajęcia, mające charakter warsztatowy, służyły integracji uczestników. Młodzież poznała zasady budowania zespołu i odpowiedzialności za grupę.

W ramach funkcjonowania MGW młodzi ludzie skorzystali ze wsparcia z zakresu poruszania się po rynku pracy, gdzie główny nacisk położono na zajęcia praktyczne dotyczące autoprezentacji i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. W trakcie zajęć uczestnicy uzyskali też szczegółowe informacje na temat trendów na współczesnym rynku pracy, jego instytucjach, instrumentach i usługach kierowanych do młodych osób. Dodatkowo młodzież poznała zasady prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Tematyka oraz częstotliwość spotkań została dostosowywana do oczekiwań, możliwości i potrzeb członków grupy. Spotkania odbywały się regularnie 1-2 razy w miesiącu i w dużej mierze opierały się na praktycznej wiedzy, dzięki czemu każdy uczestnik mógł podzielić się swoimi doświadczeniami, opiniami czy oczekiwaniami. Integracyjny charakter spotkań sprzyjał nawiązaniu więzi i był zachętą do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Zapraszamy młodzież w wieku 18-24 lat zainteresowaną uzyskaniem nowych umiejętności przydatnych w poruszaniu się na rynku pracy do Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Mrągowie.