Młodzieżowe Grupy Wsparcia


6 lipca 2018

5 lipca br. podsumowano działalność Młodzieżowych Grup Wsparcia działających w Ostródzie i Mrągowie.

Głównym celem działania MGW jest wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych, rówieśniczych, edukacyjnych i zawodowych poprzez rozwijanie własnych umiejętności. Funkcjonowanie grupy opiera się na zasadach akceptacji, poczucia bezpieczeństwa i budowania klimatu zaufania w grupie, warunkujących wzajemną otwartość jej członków i realizację założonych celów. Tematyka oraz częstotliwość spotkań MGW została dostosowywana do oczekiwań, możliwości i potrzeb członków grupy.

Młodzież z Ostródy ramach spotkań prowadzonych przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego OHP uczestniczyła w zajęciach z zakresu gastronomii m.in. obsługi kelnerskiej oraz barmańskiej. Młodzi ludzie z zainteresowaniem poznawali sprzęt wykorzystywany w gastronomii, oraz uczyli się jego odpowiedniego zastosowania. Na zajęciach z barmaństwa młodzież zajmowała się przyrządzaniem napoi mieszanych w szeroko pojętym znaczeniu. Ponadto specjalista ds. rozwoju zawodowego wyposażył młodzież w wiedzę i umiejętności ułatwiające odnalezienie się na danym stanowisku, dzięki czemu młoda osoba staje się bardziej konkurencyjna wśród rówieśników oraz wartościowa dla pracodawcy.

Uczestnicy MGW w Mrągowie równie chętnie brali udział w zajęciach. Podczas spotkań młodzież zdobywała wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnego poruszania się po rynku pracy, w tym poznawała metody jej poszukiwania, doskonaliła umiejętności komunikacji oraz została przygotowana do rozmów kwalifikacyjnych itp. W czasie zajęć odbywały się również pogadanki odnoszące się do potrzeb oraz wymagań dzisiejszego rynku pracy, a także zawodów przyszłości. Ostatnie zajęcia z uczestnikami MGW w Mrągowie zakończyły się 15 czerwca br.

Istotą funkcjonowania Młodzieżowych Grup Wsparcia jest wykazywanie przez młodzież aktywności i chęci uczestnictwa w procesie grupowym, zaś rolą specjalistów rynku pracy OHP  jest towarzyszenie i ukierunkowywanie młodzieży na podejmowanie działań prowadzących do przezwyciężenia występujących trudności. Młodzież z Ostródy i Mrągowa uczestnicząca w zajęciach mogła wymieniać się doświadczeniami, jakie do tej pory nabyli w różnych miejscach pracy dorywczej oraz na praktykach zawodowych itp. Dodatkowymi elementami spotkań MGW były zajęcia z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy. Specjaliści pomogli uczestnikom określić predyspozycje zawodowe, sporządzić dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą.

Zapraszamy młodzież w wieku 18-25 lat zainteresowaną uzyskaniem nowych umiejętności przydatnych w poruszaniu się na rynku pracy do Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Mrągowie i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostródzie.