Znamy laureatów


7 marca 2019

6 marca br. Hufiec Pracy w Giżycku we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zorganizował wojewódzki etap konkursu pn. „Najsprawniejszy w zawodzie – mechanik samochodowy”. Do rywalizacji przystąpiły drużyny ze Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu i Hufca Pracy w Giżycku. Konkurs był dla uczestników sprawdzianem dotychczas nabytej wiedzy z zakresu swojej profesji, jak również przygotowaniem do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Andrzej Radziewicz wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku, Karolina Mrówczyńska – kierownik zespołu kształcenia i wychowania Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Mariusz Mucha nauczyciel praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych z Giżycka. Konkurs składał się z dwóch etapów. W części teoretycznej uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań. Część praktyczna polegała na dokonaniu oceny stanu technicznego elementów układu rozrządu oraz na wymianie uszkodzonych części zacisku hamulcowego. Komisja oceniała: planowanie, organizowanie stanowiska pracy, czynności związane z wykonaniem zadania z zachowaniem przepisów BHP oraz zaprezentowanie efektów wykonanej pracy.

Zmagania uczestników były na bardzo wyrównanym i wysokim poziomie, toteż wyłonienie zwycięzcy nie należało do najłatwiejszych. Na najwyższym podium konkursu stanął Piotr Pilimon z Hufca Pracy w Giżycku i to on będzie reprezentował nasze województwo w konkursie ogólnopolskim w Gołdapi, na drugim miejscu uplasował się Kamil Rutkowski ze Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu.

Podsumowania konkursu dokonała Beata Bobieni dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku, która wręczając młodzieży nagrody, życzyła jej dalszych sukcesów edukacyjnych i rozwijania swoich zainteresowań.