Napijmy się kawy


22 lipca 2019

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Ostródzie podsumowano działalność Młodzieżowej Grupy Wsparcia w I półroczu 2019 roku.

Młodzież z Ostródy w ramach spotkań prowadzonych przez specjalistów ostródzkiego MCK uczestniczyła w zajęciach z zakresu gastronomii, gdzie główny nacisk położono na zajęcia praktyczne z baristyki. Młodzi ludzie, mając do dyspozycji profesjonalny ekspres kolbowy firmy „Ascasso Barista II’ uczyli się prawidłowego parzenia i serwowania kawy. Ćwiczenia w obsłudze ekspresu ciśnieniowego, spienianiu mleka, komponowaniu własnych wersji kaw, w tym kaw z syropami i dodatkami smakowymi przyniosło młodzieży wiele satysfakcji. Ponadto ważnym elementem była nauka kontaktu z klientem. W planie zajęć nie zabrakło również zagadnień dotyczących kelnerstwa, towaroznawstwa i technik pracy.

Istotą funkcjonowania Młodzieżowych Grup Wsparcia jest wykazywanie przez młodzież aktywności i chęci uczestnictwa w procesie grupowym, zaś rolą specjalistów rynku pracy OHP jest towarzyszenie i ukierunkowywanie młodzieży na podejmowanie działań prowadzących do przezwyciężenia występujących trudności. Młodzież z Ostródy uczestnicząca w zajęciach mogła wymieniać się doświadczeniami, jakie do tej pory nabyła w różnych miejscach pracy dorywczej oraz na praktykach zawodowych itp. Dodatkowymi elementami spotkań MGW były zajęcia z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy. Specjaliści pomogli uczestnikom określić predyspozycje zawodowe, sporządzić dokumenty aplikacyjne oraz przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą. Dzięki wsparciu młodzież zwiększyła swoje szanse na znalezienie zatrudnienia w branży gastronomicznej u lokalnych przedsiębiorców.

Zapraszamy młodzież z Ostródy i powiatu ostródzkiego do skorzystania ze wsparcia Młodzieżowego Centrum Kariery OHP.