Nowy standard – nowe spojrzenie


4 grudnia 2019

Nowe spojrzenie na zmiany jako okazję do rozwoju, wyakcentowała kadra z OHP Warmia Mazury, podczas szkolenia ze Standardu usług rozwoju zawodowego dla młodzieży OHP.

4 grudnia br. kierownicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych, pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego oraz kadra kierownicza Warmińsko-Mazurskiej WK wspólnie pracowała nad nowymi rozwiązaniami wsparcia uczestnika OHP na drodze osobistego i zawodowego rozwoju.

Szkolenie otworzył Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik wraz z Zastępcą Pawłem Kowszyńskim omawiając najważniejsze aspekty ścieżki wsparcia uczestnika OHP. Szkolenie w zespołach poprowadziły Kierownik zespołu rozwoju zawodowego, programów europejskich i międzynarodowych Katarzyna Milczarek, Doradcy zawodowi Magda Płoskońska i Justyna Andrzejewska oraz Specjalistki ds. rozwoju zawodowego Ewa Witalska-Kraszewska i Iwona Szczepanik.

Podczas szkolenia omówione i przepracowane w formie warsztatowej zostały m.in. różnice między usługami rynku pracy a usługami rozwoju zawodowego, cele zmian oraz nowe rozwiązania. Sporo  miejsca poświecono nowym zadaniom pracowników rozwoju zawodowego i realizacji usług. Omówiono główne założenia standardu, współpracę i sieć powiązań oraz program wsparcia rozwoju zawodowego uczestników oraz absolwentów OHP.

Kolejnym etapem szkolenia i tematem następnych warsztatów będzie wspólne wypracowanie ?wsadu merytorycznego? do portfolio rozwoju osobistego i zawodowego uczestnika OHP, które z pustej formy, stopniowo będzie wypełniane przez młodego człowieka przez 3 lata pobytu w OHP treścią i będzie rozwijało się wraz z nim.

Przed nami nowe i inspirujące wyzwania!