Z duchem czasu


17 grudnia 2019

W ramach programu autorskiego „Keep calm i teraz my w socjal-mediach XD”, doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ostródzie zaprosiły specjalistkę ds. social media ze Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych „RzeczJasna” – Karolinę Iszoro, aby przedstawiła podopiecznym ostródzkiego OHP tematykę mediów społecznościowych i mediów informacyjnych.

Żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego, skutkującego błyskawicznym rozwojem Internetu wraz z jego narzędziami, które wykorzystywane są jako różne formy komunikacji, promocji. Jedno z takich narzędzi stanowi platforma społecznościowa, która kojarzona jest głównie jako miejsce budowy sieci kontaktów i komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej z innymi użytkownikami. Nie ma osoby, która nie słyszałaby o Facebooku, Instagramie czy Twitterze. Należy zauważyć, że dzięki swojej popularności, media społecznościowe stały się miejscem, w którym co raz częściej wykorzystywana jest przedsiębiorczość.

W czasie spotkania młodzież została zapoznana ze specyfiką pracy w mediach oraz uzyskała informację, jak w mądry i odpowiedzialny sposób poruszać się w świecie Internetu. Zaproszony gość opowiedział m.in. czym jest i jak działa fanpage. Podstawą dobrze funkcjonującego fanpege’a jest przemyślana strategia, analiza grupy docelowej. To także umiejętność prowadzenia obustronnej dyskusji i dostosowania jej do potrzeb odbiorcy. Fanpage powinien koncentrować się wokół wybranego tematu. Podczas spotkania młodzież zdobyła także niezbędną wiedzę na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą portale społecznościowe.