Operator wózka jezdniowego


9 września 2018

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Kurzętniku dziesięciu śmiałków rozpoczęło kurs zawodowy „Operator wózka jezdniowego”.

Celem szkolenia jest w głównej mierze przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego prowadzenia wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, wymiana butli gazowej oraz praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym.

Dodatkowo, aby ułatwić młodzieży wejście na rynek pracy zajęcia wzbogacone zostaną modułem pozazawodowym tj. zajęciami z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy. W trakcie zajęć młodzież pozna aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, źródła informacji o ofertach pracy, konstrukcje ogłoszeń prasowych oraz nabędzie umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z pracodawcą. Nie zabraknie też zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, dokumentów aplikacyjnych, sytuacji kobiet i mężczyzn na dzisiejszym rynku pracy oraz możliwości godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Ponadto pośrednik pracy przedstawi uczestnikom kursu oferty pracy dostępne na lokalnym rynku, dzięki którym młodzież będzie mogła podjąć zatrudnienie.

Zawód operatora wózków jezdniowych wbrew pozorom jest profesją trudną i wymagającą od pracownika koncentracji, elastyczności i zaangażowania. Zdobyte przez uczestników kompetencje zawodowe znacznie zwiększą szanse na uzyskanie satysfakcjonującego zatrudnienia w w/w zawodzie.

Kurs realizowany jest w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.