Ostródzkie Targi Pracy i Edukacji


24 września 2018

Ostródzkie Targi Pracy i Edukacji są wydarzeniem, które co roku spotyka się z ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, jak i osób bezrobotnych. W tym roku, nie chcąc zawieźć mieszkańców powiatu ostródzkiego, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostródzie wraz z Powiatowym Urzędem Pracy organizuje kolejne Targi Pracy i Edukacji, które odbędą się 27 września br. w Centrum Użyteczności Publicznej przy ulicy Jana III Sobieskiego w godzinach 10.00-14.00. 

Głównym celem inicjatywy jest prezentacja przedsiębiorstw, lokalnych firm, służb mundurowych, firm szkoleniowych oraz prywatnych agencji zatrudnienia, działających zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. Tegoroczni absolwenci będą mieli doskonałą okazję do zapoznania się z ofertami pracy oraz ofertą kursów podnoszących lub zmieniających kwalifikacje, ofertą edukacyjną szkół policealnych i wyższych. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy z pewnością chętnie odwiedzą stoiska lokalnych przedsiębiorców, którzy zaprezentują aktualne propozycje zatrudnienia. Zatem na Targach nie powinno zabraknąć nikogo, komu zależy na rozwoju osobistym i świadomym kształtowaniu swojej ścieżki kariery.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli również skorzystać z konsultacji z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, pedagogami, doradcami i asystentami EURES Ochotniczych Hufców Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia. Ponadto w programie organizatorzy zaplanowali zajęcia i warsztaty grupowe z zakresu m.in. prawa pracy, BHP, poradnictwa zawodowego itp.

Ostródzkie Targi Pracy i Edukacji to doskonała okazja do zapoznania się z konkretną ofertą zarówno edukacyjną, jak i zawodową, taką, która spełni oczekiwania młodzieży i przede wszystkim da szansę dalszego rozwoju zawodowego. Mamy nadzieję, że dzięki organizacji Targów Pracy i Edukacji, wskażemy młodym ludziom dostępne w naszym powiecie możliwości aktywizacji zawodowej i dostępne miejsca pracy.

Patronat honorowy nad imprezą objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Starosta Ostródzki, Burmistrz Ostródy oraz Wójt Gminy Ostróda. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Meloradio, Radio UWM FM, NaszaOstroda.pl, Ostróda News, RzeczJasna.

 

Formularz zgłoszeniowy – wystawcy