Pierwszy etap za nami


20 grudnia 2017

18 grudnia br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Szczytnie zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, które są pierwszą i podstawową formą wsparcia uczestników projektu.

W trakcie zajęć młodzież poznała aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, źródła informacji o ofertach pracy, konstrukcje ogłoszeń prasowych oraz nabyła umiejętność nawiązywania kontaktu z pracodawcą i jego podtrzymywania. Nie zabrakło też zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, dokumentów aplikacyjnych, sytuacji kobiet i mężczyzn na dzisiejszym rynku pracy oraz możliwości godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Doradca zawodowy poświęcał wiele uwagi przede wszystkim aktywizacji młodzieży poprzez stosowanie odpowiednio dobranych metod i form pracy.

Zajęcia w dużej mierze opierały się na praktycznej wiedzy, dzięki czemu każdy uczestnik miał możliwość podzielenia się swoimi opiniami, obawami czy oczekiwaniami. Dialog i akceptacja mobilizowały uczestników do refleksji nad swoim życiem zawodowym oraz sprzyjały efektywności i pozytywnej atmosferze grupowego poradnictwa.

Uczestnicy projektu, w zależności od potrzeb, będą uczestniczyć dodatkowo w szerokiej gamie wparcia. Oprócz zajęć indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym, mogą liczyć na wsparcie pośrednika pracy, psychologa, kurs językowy, kurs prawa jazdy kat. B, warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty a przede wszystkim kursy zawodowe i płatne staże zawodowe.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych