Placówki szkoleniowe OHP


Realizacją kursów i szkoleń w regionie zajmuje się 9 jednostek Ochotniczych Hufców Pracy – 2 Młodzieżowe Centra Kariery, 5 Ośrodków Szkolenia Zawodowego oraz 2 Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży. Jednostki szkoleniowe Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zapraszają na kursy i szkolenia osoby do 25 roku życia, m.in. osoby bezrobotne wymagające uzupełnienia kwalifikacji lub przekwalifikowania, uczniów i absolwentów szkół średnich i studentów.
Organizujemy kursy i szkolenia również pod konkretne potrzeby! Staramy się spełniać funkcję nie tylko dostawcy szkoleń, ale przede wszystkim doradczą. Prowadzimy rozmowy z kandydatami na kursy, szkolenia i przekwalifikowania uwzględniając predyspozycje psychofizyczne i zawodowe uczestników. Jest to gwarantem skuteczności prowadzonej przez nas działalności szkoleniowej.