Pokolenie płatków śniegu


1 lutego 2019

Typy pracownika i pokolenie płatków śniegu, o którym  mówi się w kontekście wyzwań rynku pracy były tematem panelu dyskusyjnego, który odbył się 30 stycznia w działdowskim MCK.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat wartości pracy wśród młodego pokolenia. Zaletach i wadach młodych pracowników, oczekiwaniach względem pracodawcy. Dyskutowali również na temat tego czy pracodawcy są gotowi na przyjęcie młodego pokolenia i postawienia im nowych wyzwań biorąc pod uwagę że na rynek pracy wchodzi pokolenie indywidualistów, wychowanych w przekonaniu o swojej wyjątkowości, często mających problem z wejściem w dorosłość. Uznano, że niezmiernie ważne jest wzajemne uzupełnianie się w pracy ze starszym pokoleniem, czerpanie od siebie nawzajem, angażowanie młodych w projekty wymagające współpracy z przedstawicielami różnych pokoleń oraz stymulowanie do wychodzenia z inicjatywą.

Dyskusja wzbudziła wiele emocji młodych ludzi i pobudziła do refleksji .