Poznajemy swoje talenty


28 lutego 2019

Okres nauki szkolnej to czas niełatwych wyborów dla każdego młodego człowieka, które w dużym stopniu decydują o jego przyszłości. Uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu chcąc zwiększyć swoją świadomość zawodową oraz lepiej poznać własne słabe i mocne strony, odwiedzili Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Wyjazd odbył się 28 lutego br. w ramach wojewódzkiego programu aktywizacji zawodowej ,,Moje kompetencje zawodowe”.

Podczas wizyty w Centrum Rozwoju Talentów młodzi ludzie wzięli udział w warsztatach pn. ,,Rynek pracy – zawody przyszłości”. Zajęcia były doskonałą okazją do zastanowienia się nad elementami pomocnymi w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej oraz nad tym, co sprawia, że popyt na niektóre zawody maleje, inne są coraz bardziej poszukiwane lub powstają zupełnie nowe. Ponadto wychowankowie dowiedzieli się, czym są kompetencje miękkie tj. asertywność, czy komunikatywność. Młodzieży udało się też odkryć własne talenty oraz poznać sposoby ich świadomego kształtowania, rozwijania i wykorzystywania. Warsztaty pomogły młodym ludziom w rozpoznawaniu swoich dominujących talentów. Znając swoje talenty, będą w stanie dokonywać właściwych wyborów i efektywnie projektować swoją przyszłość zawodową.

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta u pracodawcy, dokładnie w gdańskiej siedzibie firmy Alexander Mann Solutions. Uczestnicy poznali specyfikę pracy i różnorodność stanowisk oraz dowiedzieli się, jak wygląda proces rekrutacji do firmy. Spotkanie umożliwiło uczestnikom dokonanie bilansu swoich kwalifikacji i umiejętności w odniesieniu do oczekiwań potencjalnego pracodawcy.