Praca moją szansą


13 czerwca 2018

11 czerwca br. zakończył się cykl warsztatów aktywizujących skierowanych do osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Iławie i Areszcie Śledczym w Elblągu. Zajęcia były elementem programu autorskiego pn. „Praca moją szansą”, którego głównym celem jest przygotowanie osób opuszczających jednostki penitencjarne do ponownego wejścia na rynek pracy i zdobycie umiejętności warunkujących znalezienie zatrudnienia.

W trakcie spotkań grupowych i indywidualnych doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Elblągu omówił problemy współczesnego rynku pracy w kontekście osób powracających na wolność. Najczęstsze wątpliwości dotyczyły realnych możliwości prowadzenia firmy w przypadku niekaralności za przestępstwa gospodarcze. Zainteresowanie uczestników programu wzbudzała także tematyka dotacji finansowych na utworzenie własnej firmy.

Podczas zajęć uczestnicy rozmawiali z doradcą o obawach i barierach w podjęciu zatrudnienia wśród osób skazanych oraz problemach pojawiających się podczas nauki nowych kwalifikacji i umiejętności. Ponadto poznali swoje mocne i słabe strony, rozwiązując testy predyspozycji zawodowych. Ułatwiło im to wybranie nowego kierunku rozwoju zawodowego. Uczestnicy odkryli również posiadane przez siebie kompetencje miękkie, które są niezwykle istotne i mogą decydować o powodzeniu na rynku pracy. Budowanie trwałych relacji interpersonalnych, przebojowość, aktywność, gotowość do zmian, elastyczność – to kompetencje, które ułatwiają pracę niemalże na każdym stanowisku, na którym współpracujemy z innymi ludźmi. Świadomość posiadania takich umiejętności podniosła poczucie wartości wśród osadzonych.

W czasie spotkań osadzeni nabyli umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych oraz poznali zasady dotyczące zachowania się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Wielu uczestników zgodnie przyznało, iż wartości, którymi kierowali się w życiu uległy diametralnej zmianie. Stąd też po odbyciu kary pozbawienia wolności chcą poświęcić się rodzinie, zadbać o ich bezpieczeństwo oraz godny byt, podejmując stałe i stabilne zatrudnienie.