Przed stażem w Hiszpanii


22 grudnia 2017

W dniach 20-21 grudnia br. grupa uczestników OHP, biorąca udział w projekcie „Inwestycja w przyszłość 3”, realizowanym przez Hufiec Pracy w Giżycku, wzięła udział w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym.

Celem 6-godzinnych warsztatów było przygotowanie młodzieży kształcącej się w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych oraz fryzjer, do odbycia staży w Hiszpanii. Podczas zajęć omówiono strategię poszukiwania zatrudnia, zapoznano młodzież z metodami aktywnego poruszania się po regionalnym i europejskim rynku pracy, przybliżono hiszpański rynek pracy oraz uwrażliwiono uczestników na istotne kwestie związane z podejmowaniem bezpiecznej pracy poza granicami kraju. Przyszli stażyści otrzymali szczegółowe informacje na temat warunków życia i pracy na Półwyspie Iberyjskim, dzięki czemu będą odpowiednio przygotowani na spotkania z hiszpańskimi pracodawcami oraz nabiorą pewności siebie przed wyjazdem na drugi koniec Europy.

Podczas kolejnych, indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym młodzież będzie przygotowywała Europass CV, które umożliwią stażystom przedstawienie swoich umiejętności i kwalifikacji w jasny i efektywny sposób, czytelny dla pracodawców w całej Unii Europejskiej.

Zagraniczny staż będzie dla uczestników projektu fantastyczną przygodą, możliwością poznania innej kultury oraz cenną lekcją zawodu i próbą pracy poza granicami kraju. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+