Przybyło nowych elektryków


6 lipca 2018

5 lipca br. zakończył się moduł zawodowy kursu „Elektryk z uprawnieniami SEP E do 1 kV” realizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie. Kurs skierowany był do osób odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Elblągu Oddział w Braniewie.

Kurs rozpoczął się 18 czerwca br., a jego celem było przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w zawodzie elektryka oraz nabycie stosownych uprawnień. Podczas zajęć teoretycznych osadzeni uczestniczący w kursie zawodowym nabyli wiedzę na temat zasad bhp, budowy i obsługi urządzeń energoelektrycznych, instalacji elektrycznych, eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. Po zakończeniu części teoretycznej uczestnicy kursu rozpoczęli zajęcia praktyczne, podczas których wykonywali instalacje elektryczne, montowali osprzęt elektryczny oraz wykonywali pomiary natężenia oświetlenia – a wszystko to pod okiem doświadczonego instruktora.

Następnie po odbyciu zajęć praktycznych uczestnicy podeszli do egzaminu państwowego, który wszyscy zdali pozytywnie, tym samym nabywając uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka.

Przed uczestnikami pozostało jeszcze dwa dni szkolenia z modułu pozazawodowego, czyli zajęcia z pośrednikiem pracy oraz doradcą zawodowym, podczas których uczestnicy zostaną wyposażeni w wachlarz kompetencji miękkich mających na celu ułatwienie integracji ze społeczeństwem, a także z lokalnym rynkiem pracy po opuszczeniu aresztu.