Przyszłość zaczyna się dziś


17 grudnia 2019

Wybór zawodu jest dla osób wchodzących na rynek pracy bardzo trudną decyzją. Jest to odpowiedzialny krok, od którego w dużym stopniu zależy przyszłe życie. I mimo, że zmieniająca się rzeczywistość wymaga dużej mobilności, umiejętności przekwalifikowania się, to niezwykle istotne jest, aby młody człowiek świadomie podejmował swoje pierwsze decyzje.

Chcąc wesprzeć młodzież w ich wyborach, Młodzieżowe Biuro Pracy w Elblągu rozpoczęło cykl zajęć w ramach programu autorskiego pn. „To kim będę zależy ode mnie”. Zajęcia skierowane są do uczestników elbląskiego Hufca Pracy. Specjaliści OHP pełniący często rolę łącznika pomiędzy pracodawcą, czy też szkołą a młodym człowiekiem skoncentrowali się na przygotowaniu młodzieży do podjęcia zatrudnienia, wyposażając uczniów w wiedzę dotyczącą praw i obowiązków pracownika oraz zasad związanych z podejmowaniem pracy.

Podczas pierwszych zajęć młodzi ludzie poznali aktualną sytuację i przewidywane zmiany na rynku pracy w powiecie elbląskim, omówili metody i techniki poszukiwania zatrudnienia, rodzaje umów o pracę, wiążące się z nimi prawa i obowiązki oraz wymagania pracodawców na poszczególne stanowiska pracy. Zajęcia były również doskonałą okazją do poznania aktualnych ofert pracy w kraju i zagranicą w ramach sieci EURES oraz aktualnie dostępnych ofert pozyskanych przez MBP w Elblągu. Jednak największym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się możliwość udziału w bezpłatnych kursach organizowanych przez OHP.

Ponadto, w trakcie spotkania uczniowie doskonalili umiejętność poprawnego redagowania dokumentów aplikacyjnych oraz zapoznali się z przebiegiem typowej rozmowy kwalifikacyjnej.