Ruszyły kursy zawodowe


8 czerwca 2018

W Młodzieżowym Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Kętrzynie ruszyły kolejne kursy zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Poprzez udział w kursach zawodowych dziesięciu uczestników projektu ma możliwość nabycia lub uzupełnienia swoich kwalifikacji zawodowych. To już ostatni etap przed podjęciem przez młodzież ostatniego wsparcia, którym są staże zawodowe. Kursy realizowane w ramach projektu przez jednostkę OHP w Kętrzynie to: fryzjer, pracownik administracyjno-biurowy, opiekunka dziecięca, sprzedawca-magazynier z obsługą kasy fiskalnej, a także magazynier z obsługą programu magazynowego oraz obsługą wózków widłowych. Uczestnicy mają okazję nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne do wykonywania danego zawodu. Uczestnicy wykazują duże zainteresowanie i niewątpliwie należy oczekiwać kolejnych postępów w ich nauce.

Po ukończeniu tego etapu wsparcia uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” będą uczestniczyć w 3-miesięcznych płatnych stażach zawodowych, które pozwolą zdobyć nowe umiejętności, poznać specyfikę pracy w konkretnych zawodach oraz nabyć dodatkowe kompetencje i doświadczenie zawodowe.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych