Skuteczna komunikacja z klientem


6 grudnia 2019

Dla ułatwienia uczestnikom OHP funkcjonowania w środowisku zawodowym, OHP na Warmii i Mazurach zaproponowało młodzieży, szkolenia z komunikacji interpersonalnej w kontaktach z klientem, zespołem pracowników i pracodawcą, a także właściwych strategii radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresowych. W OHP w Elblągu rozpoczął się cykl szkoleń pn. „Skuteczna komunikacja z klientem” dla 85 uczestników OHP uczących się w trybie dziennym oraz absolwentów OHP w CEiPM OHP w Elblągu, MCK w Braniewie oraz w MCK w Pasłęku.

Szkolenie w 10-15 osobowych grupach obejmuje swoim zakresem 20 godzin dydaktycznych. W ramach szkolenia przewidziano zajęcia pozwalające na poznanie i przećwiczenie kluczowych elementów oraz technik stosowanych w komunikacji interpersonalnej sprzyjającym budowie pozytywnych relacji z otoczeniem. W trakcie szkolenia młodzież zdobędzie wiedzę na temat rodzajów i form komunikacji, posługiwania się mową ciała tzw. komunikacją niewerbalną, błędów i barier komunikacyjnych oraz strategii efektywnego słuchania.  Ponadto uczestnicy zapoznani zostaną z podstawowymi technikami negocjacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz zasadami asertywności w komunikacji międzyludzkiej. Podczas szkolenia młodzież przeprowadzi analizę własnych kompetencji komunikacyjnych oraz nauczy się praktycznego wykorzystania poznanych metod prawidłowej komunikacji. Uczestnicy zostaną przeszkoleni również z komunikacji z klientem z wykorzystaniem mediów społecznościowych, podstawowych zasad oraz formułowania wypowiedzi.