Targi Szkół Średnich


27 kwietnia 2018

Wybór szkoły średniej, przed którym co roku stają tysiące młodzieży, jest nie lada wyzwaniem. Podjęcie decyzji często będącej najważniejszym krokiem w przyszłość utrudnia brak znajomości rynku edukacyjnego i pracy na danym terenie.

Chcąc wesprzeć młodzież w ich wyborach, Szkoła Podstawowa w Pasymiu zorganizowała 26 kwietnia br. Targi Szkół Średnich. Do udziału w inicjatywie zaproszono szkoły średnie ze Szczytna oraz Olsztyna, a także działające na tym terenie jednostki Ochotniczych Hufców Pracy. W trakcie wydarzenia przedstawiciele szkół zaprezentowali ofertę edukacyjną oraz zapewniając, że szkoła to nie tylko nauka – szereg zajęć i imprez pozalekcyjnych.

OHP, w składzie Komendanta Hufca Pracy w Olsztynie, doradcy zawodowego z MCIZ w Olsztynie oraz specjalistek MCK OHP w Szczytnie, zachęcały młodzież do rozwoju ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej. Zebrana młodzież najczęściej zadawała pytania dotyczące możliwości podjęcia wakacyjnej pracy oraz umówienia się na spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi.

Jeszcze raz gratulujemy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pasymiu organizacji tak wspaniałego przedsięwzięcia, dziękujemy za zaproszenie, a młodzieży uczestniczącej w wydarzeniu życzymy podjęcia trafnych wyborów!