Wolontariat w Braniewie


11 września 2018

10 września br. kolejna wolontariuszka rozpoczęła współpracę w ramach porozumienia zawartego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu w ramach programu „Wolontariat w OHP”.

Wolontariat jest szansą na zdobycie nowych umiejętności i poznanie ciekawych ludzi. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być. Osobom działającym w organizacjach i pracującym społecznie łatwiej jest znaleźć zatrudnienie, ponieważ – poza nabytym doświadczeniem – są bardziej kreatywni, energiczni, pomysłowi i potrafią lepiej działać w zespole, nie boją się wyzwań i są odporni na stres.

Rozpoczęty wolontariat realizowany jest w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie, i polega na pomocy wolontariuszki przy pracach biurowych oraz realizacji wybranych działań z zakresu rynku pracy przy wsparciu specjalisty ds. rozwoju zawodowego. Dzięki nawiązaniu współpracy z OHP wolontariuszka pozna zasady panujące w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy, a także nawiąże nowe znajomości. Nabyte umiejętności oraz wiedza z pewnością przyczynią się do poprawy sytuacji wolontariuszki na rynku pracy. Ponadto zdobyte doświadczenie korzystnie wpłynie na wizerunek podczas procesu rekrutacyjnego u przyszłego pracodawcy.

Każdy kto jest zainteresowany odbyciem wolontariatu w jednostkach OHP może podjąć ten krok, do czego serdecznie zapraszamy!