Wolontariat w Nidzicy


2 stycznia 2018

Wraz z końcem grudnia Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Nidzicy zakończyło cykl warsztatów w ramach programu „Wolontariat w OHP”. W spotkaniach wzięła udział młodzież ucząca się, jak i poszukująca pracy z powiatu nidzickiego.

Tematyką warsztatów prowadzonych przez wolontariusza Dawida Krasnowskiego były elementy robotyki oraz kreatywne myślenie. Młodzież uczestnicząca w warsztatach uczyła się dokładności, skrupulatności, logicznego myślenia oraz umiejętności radzenia sobie w skomplikowanych sytuacjach. Dodatkowo uczestnicy rozwijali umiejętności manualne, kreatywne i poznawcze. Tego typu warsztaty wbrew pozorom bardzo dobrze przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy. Pracodawca często oczekuje od nas nie tylko wiedzy i kompetencji, ale również kreatywnego myślenia i umiejętności radzenia sobie w trudnej, stresującej sytuacji. W trakcie zajęć młodzież miała możliwość samodzielnie, jak również w grupach przygotowania konstrukcji z klocków, mającej mieć różne zastosowanie w życiu codziennym. Ponadto na jednym ze spotkań wolontariusz w ramach korepetycji pomagał młodzieży rozwiązywać trudne zadania matematyczne.

Zadaniem programu „Wolontariat w OHP” było poszerzenie wiedzy z zakresu robotyki, pobudzenie wyobraźni uczestników, a tym samym skłonienie ich do kreatywnego myślenia w różnych sytuacjach życiowych.