Wolontariat w Ostródzie


11 czerwca 2018

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Ostródzie trwa nauka języka niemieckiego w ramach programu „Wolontariat w OHP”.

Uczestnicy zajęć w miłej i swobodnej atmosferze łatwo przyswajają słownictwo, główne zwroty i wyrażenia w języku niemieckim. Do tej pory nauka języka obcego kojarzona była z zapamiętywaniem słówek i ścisłych reguł gramatycznych. W ostródzkiej jednostce postawiono jednak na komunikację, dzięki której nauka będzie bardziej efektywna i z pewnością ułatwi swobodną konwersację. Podczas zajęć młodzi ludzie przełamują barierę językową, co w przyszłości może zachęcić ich do szerszego opanowania języka niemieckiego i poszerzenia słownictwa z wybranego zakresu tematów. Wolontariuszka łatwo nawiązała kontakt z młodzieżą, dzięki czemu grupa szybko się zintegrowała. Ponadto indywidualne podejście pogłębiło wzajemne zaufanie.

Prowadząca po zakończonych działaniach otrzyma referencje potwierdzające wykonywanie pracy w formie wolontariatu. W swoich dokumentach aplikacyjnych zarówno uczestnicy, jak i wolontariuszka będą mogli wpisać nowo nabyte umiejętności i kwalifikacje. Poprzez udział programie każda ze stron ma możliwość zdobycia niezbędnego w dalszym życiu zawodowym doświadczenia. Dodatkowo nauczą się współdziałania w grupie. Są to cechy przydane nie tylko w życiu prywatnym, ale jak najbardziej pożądane w życiu zawodowym. Warto promować działania w tym kierunku, ponieważ wolontariat to nie tylko bezinteresowne pomaganie innym, to także możliwość nawiązania nowych znajomości, pobudzenie działań przedsiębiorczych oraz możliwość samorealizacji.