Work@PL – Praca w Polsce


4 października 2018

Work@PL to wydarzenie o charakterze targów pracy on-line, które odbędzie się 10 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 na platformie informatycznej Komisji Europejskiej www.europeanjobdays.eu.

Głównym celem targów pracy jest wsparcie polskich pracodawców z wybranych branż oraz obywateli Unii Europejskiej poszukujących pracy w Polsce, w tym Polaków, którzy wyemigrowali do pracy za granicę i myślą o powrocie do kraju. Ponadto celem wydarzenia jest umożliwienie nawiązania kontaktu pomiędzy polskimi pracodawcami z osobami poszukującymi pracy z terenu państw członkowskich UE/EOG, upowszechnianie informacji nt. warunków życia i pracy oraz rynku pracy w Polsce, a także zasad bezpieczeństwa w poszukiwaniu pracy w innych krajach.

Wydarzenie koncentruje się na branżach, w których polscy pracodawcy wykazują zainteresowanie zatrudnieniem obywateli z innych państw UE tj.: IT, helpdesk, księgowość, telefoniczna i internetowa obsługa klienta, sprzedaż i marketing, BPO (outsourcing procesów biznesowych).

 Przedsięwzięcie jest skierowane do następujących grup odbiorców:

  • polskich pracodawców, którzy planują bezpośrednie zatrudnienie pracowników z państw UE/EOG i Szwajcarii, w tym polskich agencji pracy tymczasowej, których oferty pracy będą dotyczyły pracy na terenie Polski;
  • obywateli UE/EOG lub Szwajcarii, w tym Polaków przebywających poza granicami kraju.

Jesteś polskim pracodawcą, który poszukuje pracownika z zagranicy?

Wydarzenie jest doskonałą okazją do promocji ofert pracy Twojej firmy w całej Europie. Biorąc udział w Work@PL masz możliwość rejestracji konta wystawcy, zarządzania zamieszczonymi ogłoszeniami o pracę, a w dniu 10 października prowadzenia indywidualnych rozmów z kandydatami poprzez chat on-line. Dzięki temu Twoja firma będzie miała szansę nawiązania kontaktu z kandydatami o różnych kompetencjach językowych i zawodowych oraz pozyskania odpowiednich pracowników.

Serdecznie zapraszamy pracodawców oraz poszukujących pracy do udziału targach!

 

Organizatorami wydarzenia są Wojewódzkie Urzędy Pracy w Warszawie, Katowicach oraz Gdańsku.

Informacji nt. wydarzenia udzielają doradcy EURES z wojewódzkich urzędów pracy:                                                                  w Warszawie:  m.tredota@wup.mazowsze.pl                                                                                                                                        w Katowicach: akopczyk@wup-katowice.pl                                                                                                                                          w Gdańsku:      e_staniewicz@wup.gdansk.pl