Wspólne działania w Biskupcu


16 maja 2018

15 maja br. w Urzędzie Miasta w Biskupcu zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji Biskupieckich Targów Pracy i Edukacji. W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta Biskupiec Kamil Kozłowski, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Marek Obrębski, Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego Krystyna Dudzińska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Plucińska, Dyrektor Zespołu Szkół Krzysztof Janczara.

W ramach Biskupieckich Targów Pracy i Edukacji organizowanych 6 czerwca br. pracodawcy zaprezentują wszystkim zainteresowanym oferty pracy i staży, praktyk zawodowych, przedstawią wymagania stawiane kandydatom do pracy. Szerokie grono odbiorców stworzy możliwość promocji działalności w środowisku lokalnym oraz pozyskania potencjalnych pracowników. Zainteresowani będą mogli również zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz skorzystać z konsultacji ze specjalistami rynku pracy Ochotniczych Hufców Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia. W ramach wydarzenia odbędą się również seminarium i warsztaty.