Wspomnienia z Hiszpanii


1 kwietnia 2019

Wraz z końcem marca uczestnicy projektu „Inwestycja w przyszłość – postaw na sukces” zakończyli trzytygodniowy staż zawodowy w hiszpańskiej Maladze i ruszyli w podróż powrotną do Polski.

Podopieczni Hufców Pracy z Ostródy i Giżycka doskonalili swoje umiejętności zawodowe pod okiem hiszpańskich pracodawców. Mimo początkowych trudności związanych z potrzebą znajomości fachowego języka, uczestnicy dzięki ogromnemu zaangażowaniu i motywacji szybko przyswoili słownictwo i z każdym dniem radzili sobie coraz lepiej. Motywacja do nauki i zapał jakim wykazywała się młodzież znalazły uznanie wśród pracodawców i współpracowników. Hiszpanie szczególnie docenili dokładność, skrupulatność i zaangażowanie polskich uczniów.

Poprzez podjęcie pracy w miejscowych restauracjach, salonach fryzjerskich, zakładach stolarskich i sklepach uczestnicy podnieśli poziom swoich kompetencji zawodowych oraz bezpośrednio poznali specyfikę pracy w innej części Europy. Po powrocie do kraju młodzież stała się bogatsza o nowe doświadczenie, nie tylko zawodowe. Trzytygodniowy pobyt w miejscu o odmiennej kulturze, zwiększył wiarę we własne siły i możliwości. Młodzież poznała również kuchnię, kulturę i zabytki regionu Andaluzji. W czasie wolnym stażyści udali się na Gibraltar, gdzie największą atrakcją były magoty – jedyne wolno żyjące małpy w Europie. Na ich oglądanie młodzież udała się na usytuowany na szczycie skały gibraltarskiej rezerwat.

Możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak i sam pobyt za granicą z pewnością zaprocentuje w przyszłości, ułatwiając młodzieży wejście zarówno na lokalny, jak i europejski rynek pracy. Każdy z uczestników projektu na potwierdzenie zdobytych umiejętności otrzymał certyfikat Europass Mobility, uznawany na terenie całej Unii Europejskiej. Ponadto udział w projekcie pozytywnie wpłynął na chęć zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnił motywację uczestników do dalszej nauki zawodu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+